Профилактика


  Профилактика на климатичната система означава основно почистване на вътрешното и външното тяло от натрупаната прах, мухъл и други мръсотии, които затрудняват работата на климатика. Профилактиката не е задължителна, но е много важна ако искате да удължите живота на вашия климатик. Непочистеният климатик се амортизира по-бързо и не работи с пълния си капацитет, което води и до по-високи сметки за електричество. Непочистената климатична система консумира с до 25% повече електроенергия. Въздушните филтри е задължително да се почистват поне два - три пъти месечно, като колкото по-често се прави това, толкова по-добре е това за вашия климатик. Редовното почистване на филтрите от прах, не може да предотврати замърсяването на топлообменника, което води до нуждата от профилактика поне веднъж годишно. "Флуид 62" ЕООД предлага абонаментна профилактика на корпоративни клиенти, като цената се определя в зависимост от броя и вида на обслужваните машини. 

Профилактиката на климатични системи включва:

  • Диагностика на климатичната система.
  • Почистване на топлообменника на външното тяло.
  • Почистване и дезинфекция на топлообменника на вътрешното тяло и неговите въздушни филтри.
  • Измерване температурата на изходящия и входящия въздух от вътрешното тяло на климатика.
  • Проверка и почистване на дренажната система.

Цена за системи до 14000 BTU 60.00 лв. с ДДС
Цена за системи до 15000 BTU до 24000 BTU 70.00 лв. с ДДС
Цена за системи над 24000 BTU 80.00 лв. с ДДС
Цена за колонни и касетъчни климатици 100.00 лв. с ДДС
Цена за канални климатици 150.00 лв. с ДДС

Климатици след профилактика: