Цени и услуги

Стандартен монтаж на климатици до 3 м.л. тръбен път

Цена за монтаж на климатик 7000, 9000 и 12000 BTU                                                           280 лв. с ДДС

Цена за монтаж на климатик от 16000 BTU до 20000 BTU                                                     320 лв. с ДДС

Цена за монтаж на климатик 24000 BTU                                                                              350 лв. с ДДС

 

Цена за монтаж на климатик закупен от друга фирма се заплаща допълнително                  100.00 лв. с ДДС 

Стандартния монтаж включва:

 • Технологичен отвор ф50мм. - 1 бр.
 • Медни тръби - до 3 м.л. тръбен път
 • Изолация за медни тръби
 • Стойки за външно тяло.
 • Комуникационен кабел.
 • Захранващ кабел - 3 м.л. и щепсел
 • Конденз с гофриран маркуч
 • Монтаж на вътрешно тяло
 • Монтаж на външно тяло
 • Вакуумиране на системата
 • Пуск на системата

     От съображения за сигурност по време на монтажа не се използват калцуни.

Допълнителни дейности над стандартния монтаж: 

 

Допълнителен тръбен път за климатици до 12000BTU за всеки започнат метър 36.00 лв./м.л. с ДДС
Допълнителен тръбен път за климатици над 12000 до 20000BTU за всеки започнат метър 40.00 лв./м.л. с ДДС
Допълнителен тръбен път за климатици 24000BTU за всеки започнат метър 48.00 лв./м.л. с ДДС
Монтаж на два етапа 60.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на климатик до 12000 BTU  190.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатик до 12000 BTU  300.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на климатик до 18000 BTU  210.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатик до 18000 BTU  350.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на вътрешно тяло на климатик до 24000 BTU  240.00 лв. с ДДС
Демонтаж и монтаж на външно тяло на климатик до 24000 BTU  450.00 лв. с ДДС
Надуване на климатична система с азот за откриване на пропуск 100.00 лв. с ДДС
Проверка нa тръбен път с азот 60.00 лв. с ДДС
Заваряване на медна тръба (1 бр. заварка) 15.00 лв. с ДДС
Вкопаване на тръбен сноп в тухла и замазка ( не по-малко от 1 м.л.) 35.00 лв./м.л. с ДДС
Вкопаване на тръбен сноп в бетон (само машинно с фреза) (не по-малко от 1 м.л.) 50.00 лв./м.л. с ДДС
Втори технологичен отвор ф50мм. 30.00 лв. с ДДС
PVC канал 60х60мм. 29.00 лв./м.л. с ДДС
PVC канал 15х15мм. 16.00 лв./м.л. с ДДС
Удължаване на захранващ / комуникационен кабел  5.00 лв./м.л. с ДДС
Захранване на климатик от разклонителна кутия или твърда връзка зад контакт 30.00 лв. с ДДС
Монтаж на кондензна тава за с нагревател и термостат до 12000 BTU (малка)  150.00 лв. с ДДС
Монтаж на кондензна тава за с нагревател и термостат  до 24000 BTU (голяма) 160.00 лв. с ДДС
Кондензоотвеждаща инсталация 16.00 лв./м.л. с ДДС
Доставка и монтаж на дренажен сифон 72.00 лв. с ДДС
Монтаж на дренажна помпа 30.00 лв. с ДДС 
Монтаж с монтажен профил 7.00 лв./м.л. с ДДС 
Допълнително гофрирана тръба 7.00 лв./м.л. с ДДС 
Нагревател за кондензна тава 70.00 лв. с ДДС
Монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло до 22000 btu 30.00 лв. с ДДС
Монтаж на антивибрационни тампони за външно тяло от 24000 btu 40.00 лв. с ДДС
Демонтаж на климатична система до 12000 btu  /  при монтаж на нов климатик / без монтаж на нов климатик 60.00 лв./ 120 лв. с ДДС
Демонтаж на климатична система от 18000 btu до 24000 btu/ при монтаж на нов климатик / без монтаж на нов климатик  80 лв./ 140.00 лв. с ДДС
Демoнтаж и монтаж на стъклопакет ( до 1 м) 50.00 лв. с ДДС
Качване на климатична система  без асансьор до 12000 btu (цена на етаж)     10.00 лв. с ДДС 
Качване на климатична система без асансьор над 12000 btu (цена на етаж) 15.00 лв. с ДДС 
Посещение на технически екип без основателна причина 50.00 лв. с ДДС 
Такса сложен  монтаж (след оглед)  100.00 лв. с ДДС 
Настройка на Wi-Fi  36.00 лв. с ДДС 
Зареждане с фреон R410A и R407C - 100 гр. 15.00 лв. с ДДС 
Цена на 1км. пробег извън града (двупосочно) 0.72 лв. с ДДС  
Съхранение на 1 бр. климатик в наш склад (след 3-ти месец) - цена на месец 10.00 лв. с ДДС 

 

Профилактика


  Профилактика на климатичната система означава основно почистване на вътрешното и външното тяло от натрупаната прах, мухъл и други мръсотии, които затрудняват работата на климатика. Профилактиката не е задължителна, но е много важна ако искате да удължите живота на вашия климатик. Непочистеният климатик се амортизира по-бързо и не работи с пълния си капацитет, което води и до по-високи сметки за електричество. Непочистената климатична система консумира с до 25% повече електроенергия. Въздушните филтри е задължително да се почистват поне два - три пъти месечно, като колкото по-често се прави това, толкова по-добре е това за вашия климатик. Редовното почистване на филтрите от прах, не може да предотврати замърсяването на топлообменника, което води до нуждата от профилактика поне веднъж годишно. "Флуид 62" ЕООД предлага абонаментна профилактика на корпоративни клиенти, като цената се определя в зависимост от броя и вида на обслужваните машини. 

Профилактиката на климатични системи включва:

 • Диагностика на климатичната система.
 • Почистване на топлообменника на външното тяло.
 • Почистване и дезинфекция на топлообменника на вътрешното тяло и неговите въздушни филтри.
 • Измерване температурата на изходящия и входящия въздух от вътрешното тяло на климатика.
 • Проверка и почистване на дренажната система.

Цена за системи до 14000 BTU 60.00 лв. с ДДС
Цена за системи до 15000 BTU до 24000 BTU 70.00 лв. с ДДС
Цена за системи над 24000 BTU 80.00 лв. с ДДС
Цена за колонни и касетъчни климатици 100.00 лв. с ДДС
Цена за канални климатици 150.00 лв. с ДДС

Климатици след профилактика:

 

Сервиз на климатични системи до 24 000 BTU (труд)

 

Посещение на място и диагностика 80.00 лв. с ДДС
Смяна на компресор 100.00 лв. с ДДС
Смяна на четирипътен вентил 80.00 лв. с ДДС
Смяна кран на външно тяло 60.00 лв. с ДДС
Смяна платка на вътрешно тяло 80.00 лв. с ДДС
Смяна платка на външно тяло 100.00 лв. с ДДС
Смяна вентилатор на вътрешно тяло 70.00 лв. с ДДС
Смяна вентилатор на външно тяло 80.00 лв. с ДДС
Смяна на пресостат 80.00 лв. с ДДС
Дозареждане с фреон R410A и R407C - 100 гр. 15.00 лв. с ДДС


 Обслужваме гаранционно и извън гаранционно всички модели битови климатици и промишлени климатични системи. Гаранционният период е валиден при монтаж от ФЛУИД 62  ЕООД и започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранцията е валидна само с оригинална гаранционна карта, в която е описан модела и фабричният номер. Гаранцията покрива всяка техническа неизправност по конструкцията на климатичната техника, възникнала от фабричен дефект. Констатирани в гаранционния период дефекти се отстраняват в рамките на 30 дни от датата на приемане на рекламацията.

Предлагаме абонаментно обслужване, което включва профилактика и сервиз за корпоративни клиенти. Цените за абонаментно обслужване се определят в зависимост от броя, вида на климатичните системи и други фактори. За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта съобразена с изброените особености на климатичните системи.

Огледи и консултации

По желание на клиента предлагаме безплатен оглед и консултация. 

Цената на огледа е 30 лв., които се приспадат  след закупуването на климатична техника от ФЛУИД 62 ЕООД. 

Кога  се препоръчва оглед?

 1. При нестандартно оразмерено помещение (много високи или скосени тавани).
 2. Ако помещението е с много витрини или големи прозорци.
 3. Когато към основното помещение има допълнителни ниши или други стаи, които искаме да отопляваме.
 4. Когато помещението е с големи размери: хотел, зала, цех, склад, сервиз и т.н.
 5. Когато помещението е със специфично предназначение (сървърни помещения, магазини и др.)

Когато става въпрос за стандартно жилище също е препоръчително да се направи оглед, тъй като освен квадратурата на помещението се вземат предвид и редица други фактори, като: 

 • Изложение на стаите
 • Какво е жилището - къща или апартамент
 • На кой етаж се намира
 • Има ли изолация
 • Какъв вид е дограмата  и т.н. 

Когато се прави оглед клиента получава съвет къде е най-добре да бъде монтиран климатика и се уточняват особеностите на монтажа, ако има такива (отварят ли се прозорците или  се налага демонтаж на стъклопакет и др.)

Ако имате някакви колебания относно избора на климатик, не се колебайте да се свържете с нас. Нашите специалисти с радост ще отговорят на всички ваши въпроси и ще ви помогнат да вземете най-доброто решение.